Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin – Prawobrzeże.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Piotra W. podejrzanego o to, że w dniu 13 marca 2018 r. w Szczecinie po uprzednim użyciu przemocy wobec pokrzywdzonej i doprowadzenie jej do stanu bezbronności poprzez odepchnięcie i wyrwanie jej z rąk kuli ortopedycznej, wskutek czego pokrzywdzona przewróciła się na ziemię, dokonał kradzieży torebki wraz z zawartością m. in. pieniędzy w kwocie 70 zł. oraz dokumentów, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin – Prawobrzeże.