Ochrona dzieci – jednym z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego

Mając na względzie konieczność ochrony dzieci i młodzieży przed negatywnymi zjawiskami, a zwłaszcza szeroko rozumianą przemocą, Prokurator Okręgowy w Szczecinie – Remigiusz Dobrowolski, zainicjował działania programowe, w ramach których prokuratorzy okręgu szczecińskiego aktywnie współdziałają z placówkami edukacyjnymi w tym szczególnie lokalnymi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, jak również młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi spotykając się systematycznie z dziećmi oraz nauczycielami.

Czytaj dalej Ochrona dzieci – jednym z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego