Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi K. podejrzanemu  m.in. o to, że w okresie od kwietnia 2017 r. do dnia 29 lipca 2017 r. w Szczecinie znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką poprzez zakłócanie jej spokoju i ciszy nocnej, budzenie i niepokojenie w porze nocnej, wszczynanie bezpodstawnych awantur, szarpanie i uderzanie, przewracanie na podłogę, ubliżanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a także grożenie jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany (lat 37) zamieszkujący wspólnie z matką, przez okres kilku miesięcy znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Z zeznań pokrzywdzonej kobiety jak również z innych zgromadzonych dowodów wynika, że podejrzany wielokrotnie wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, groził jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, szarpał ją i uderzał. Ponadto ustalono, że podejrzany dwukrotnie uderzył matkę w nos, powodując jego stłuczenie. Nadto zmuszał ją – grożąc pobiciem – do dokonywania zakupu alkoholu, który podejrzany następnie spożywał.

Wobec podejrzanego Macieja K. na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania aktu oskarżenia.  Podejrzany nie był w przeszłości karany sądownie.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 par. 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.