PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

6. Przedłużenie terminu składania ofert

7. Zawiadomienie o wyborze oferty