PO VII WB 262.41.2018 „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”

PO VII WB 262.41.2018  „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla  Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty