Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Pyrzycach Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Rafała W. podejrzanego o to, że w okresie od listopada 2017 r. do dnia 10 marca 2018 r. w Pyrzycach znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wszczynał bezpodstawne awantury podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, popychał ją, szarpał i uderzał po całym ciele, a ponadto w dniu 10 marca 2018 r. pobił pokrzywdzoną w wyniku czego doznała ona obrażeń twarzy, w tym złamania kości nosa, które to obrażenia spowodowały naruszenie funkcji narządów ciała na okres dłuższy niż 7 dni,  tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany (lat 40) zamieszkujący wspólnie ze swoją partnerką, przez okres kilku miesięcy znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie.

Z zeznań pokrzywdzonej kobiety jak również z innych zgromadzonych dotychczas dowodów wynika, że znajdując się w stanie nietrzeźwości podejrzany wielokrotnie wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, szarpał ją i uderzał. Ponadto ustalono, że w dniu 10 marca 2018 r. podczas kolejnej awantury Rafał W. pobił pokrzywdzoną powodując u niej m. in. złamanie kości nosa.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1 kk grozi kara  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.