Tymczasowy areszt dla kierowcy znajdującego się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 5 marca 2018 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zastosował tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca wobec Pawła Sz. podejrzanego o to, że w dniu 3 marca 2018 r. w Szczecinie na ul. Limanowskiego, znajdując się pod wpływem działania środków odurzających tzw. THC prowadził w ruchu lądowym samochód marki Skoda tj. o czyn z art. 178a § 1 kk, a ponadto że tego samego dnia tj. 3 marca 2018 r. w Szczecinie działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 23,11 grama netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

W dniu 3 marca 2018 r. na ul. Limanowskiego funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Skoda, którym kierował Paweł Sz. Przeprowadzone badania wykazały, że Paweł Sz. kierując samochodem znajdował się pod wpływem środków odurzających w postaci THC. Nadto w wyniku przeprowadzonego przeszukania ujawniono narkotyki w postaci ponad 23 gram marihuany.

W związku z dokonanymi ustaleniami Paweł Sz. został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany.

Za zarzucany podejrzanemu czyn polegający na kierowaniu pojazdem pod wpływem środków odurzających, na podstawie art. 178a § 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat, zaś za posiadanie narkotyków na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.