Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o dokonanie kradzieży rozbójniczej. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 5 marca 2018 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach, Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Dawida M. podejrzanego o dokonanie między innymi kradzieży rozbójniczej,  tj. czynu z art. 281 kk.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że podejrzany Dawid M. w dniu 2 marca 2018 r. w Pyrzycach znieważył pokrzywdzoną i dokonał naruszenia jej nietykalności cielesnej, przy czym działał on w celu utrzymania się w posiadaniu zabranego wcześniej pokrzywdzonej telefonu komórkowego marki Huawai P8 o wartości około 450 zł., a ponadto groził pokrzywdzonej uszkodzeniem ciała. W związku z powyższym prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut m. in. kradzieży rozbójniczej (tj. czynu z art. 281 kk). Ponadto, z uwagi na fakt, iż podejrzany kopał w samochód pokrzywdzonej i dokonał wgniecenia karoserii – usłyszał on także zarzut uszkodzenia mienia tj. czynu z art. 288 § 1 kk.

Sprawca został zatrzymany niedługo po zdarzeniu, a następnie na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane podejrzanemu czyny m. in. z art. 281 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.