PO IV WOS 1112.25.2018 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości

PO IV WOS 1112. 25 .2018

kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentów finansowo-księgowych do księgowania,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających dokumentów finansowo-księgowych oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • obsługa programu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • zaświadczenie potwierdzające niekaralność.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30 kwietnia 2018 r. osobiście, bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin,
pok. 129 I piętro,
tel. 91 484 96 75.

PO VII WB 262.49.2018 „Usługa utrzymania w należytym stanie technicznym jednej rewizyjnej studzienki osadnikowej usytuowanej przy budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32”

PO VII WB 262.49.2018 „Usługa utrzymania w należytym stanie technicznym  jednej rewizyjnej studzienki osadnikowej usytuowanej przy budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawca kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie przy Placu Zawiszy Czarnego kradzieży rozbójniczej,  tj. czynu z art. 281 kk.

Czytaj dalej Sprawca kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.