Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznych ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Prokuratura Rejonowa w Stargardzie skierowała do Sądu Rejonowego w  Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Michałowi S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 9 stycznia 2018 r. w Stargardzie posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 669,244 grama, środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 845,714 grama netto, a także czterech sztuki tabletek ecstasy, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznych ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

 

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi L.  podejrzanemu  m.in. o to, że w okresie od stycznia 2016 r. do dnia 13 lutego 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu myśliborskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i dwójką małoletnich dzieci, w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, rzucał przedmiotami, kontrolował i rozliczał z wolnego czasu, a także groził uszkodzeniem ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Opiekunka dzieci usłyszała prokuratorski zarzut – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód nadzoruje postępowanie w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich pokrzywdzonych, podczas sprawowanej nad nimi opieki przez kobietę zajmującą się we własnym mieszkaniu opieką nad dziećmi.

Czytaj dalej Opiekunka dzieci usłyszała prokuratorski zarzut – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Prokuratura Rejonowa w Stargardzie skierowała do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi B., podejrzanemu m. in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 17 stycznia 2018 r. w mieszkaniu na terenie Stargardu, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 458,29 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Informacja na temat podstawy prawnej działań Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód podjętych w związku z konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”

W związku ze zorganizowaną konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa” oraz formalnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego, a polegającego na możliwości publicznego propagowania treści totalitarnych, prokurator działając na podstawie art. 307 kodeksu postępowania karnego, zlecił właściwej jednostce Policji, przeprowadzenie czynności sprawdzających w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Czytaj dalej Informacja na temat podstawy prawnej działań Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód podjętych w związku z konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokuratura Rejonowa w Gryficach skierowała do Sądu Rejonowego Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Robertowi Z. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 12 listopada 2017 r. na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 108 i powiatowej na trasie Truskolas-Nowogard, kierując samochodem osobowym marki Renault Megane nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że poruszając się drogą podporządkowaną i wjeżdżając na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem osobowym marki Ford Fiesta i uderzył w bok tego samochodu doprowadzając do jego wypadnięcia z jezdni na pole, w wyniku czego pasażerka tego pojazdu doznała obrażeń ciała w postaci urazu wielonarządowego, w tym m. in. stłuczenia płuc i złamania trzonu mostka, które to obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk .
Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Adrianowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstw polegających między innymi na tym, że w dniu 29 stycznia 2018 r. na terenie jednej z miejscowości w powiecie myśliborskim posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 40,76 grama netto, czyniąc w ten sposób przygotowania do uczestniczenia w obrocie wskazanym powyżej środkiem odurzającym, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Ponadto podejrzanemu zarzuca się, że w okresie od listopada 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie udzielał innym osobom marihuanę, to jest o przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Sebastiana B. podejrzanego o to, że w okresie od lutego 2018 r. do dnia 7 maja 2018 r. w Świnoujściu znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką, w ten sposób, że bez powodu wszczynał awantury domowe podczas których zachowywał się agresywnie, tj. wyzwał pokrzywdzoną słowami uznanymi powszechnie za wulgarne i obelżywe, poniżał, niszczył wyposażenie mieszkania, szarpał pokrzywdzoną za odzież, kopał, ściskał za ręce, powodując zasinienia na rękach i nogach, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni,  tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.