Sprawcy napadu na placówkę firmy kurierskiej zasiądą na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom, którym zarzuca się m. in. to, że: w dniu 24 listopada 2017 r. w Szczecinie przy ul. Struga na terenie placówki firmy kurierskiej, działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, po uprzednim grożeniu natychmiastowym użyciem przemocy oraz posłużeniu się przedmiotem przypominającym wyglądem broń palną poprzez jego demonstrowanie pokrzywdzonym, następnie dokonali kradzieży mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 207.924,83 zł, a ponadto grożąc pokrzywdzonym natychmiastowym użyciem przemocy i używając przy tym przedmiotu przypominającego wyglądem broń palną, poprzez jego demonstrowanie oraz stosując wobec jednego z pokrzywdzonych przemoc w postaci chwycenia za ubranie, zmuszali pokrzywdzonych do określonego zachowania, w postaci nie podejmowania działań mających na celu utrudnienie popełnienie przestępstwa, w tym nie powiadamiania pracowników ochrony i Policji,  tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 191 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawcy napadu na placówkę firmy kurierskiej zasiądą na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.