Opiekunka dzieci usłyszała prokuratorski zarzut – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód nadzoruje postępowanie w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich pokrzywdzonych, podczas sprawowanej nad nimi opieki przez kobietę zajmującą się we własnym mieszkaniu opieką nad dziećmi.

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci między innymi zeznań świadków, dokumentacji, a także uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej na okoliczność stwierdzonych u małoletnich pokrzywdzonych obrażeń ciała. 14 maja 2018 r. pokrzywdzeni złożyli do akt sprawy dowód w postaci nagrania mającego pochodzić z mieszkania podejrzanej, w którym opiekowała się ona dziećmi, na okoliczność jej zachowania wobec pokrzywdzonych dzieci. Prokurator załączył dowód z nagrania do akt sprawy. Dowód ten będzie podlegał prawnokarnej ocenie. O fakcie prowadzonej przez podejrzaną działalności polegającej na zajmowaniu się kilkoma dziećmi we własnym mieszkaniu zawiadomiono Urząd Miasta w Szczecinie, właściwy urząd skarbowy i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W dniu 18 maja 2018 r. ogłoszono zarzut podejrzanej kobiecie, której zarzucono m. in. to, że znęcała się fizycznie i psychicznie nad czwórką nieporadnych – z uwagi na wiek – małoletnich, w ten sposób, że mając obowiązek opieki nad dziećmi w ramach faktycznie wykonywanej opieki, nie wykonywała jej właściwie, używała wobec nich słów uznanych powszechnie za obelżywe, krzyczała oraz używała wobec nich przemocy fizycznej, dopuszczając do powstania obrażeń ciała m. in. w postaci siniaków,  tj. o czyn z art. 207 § 1a kk.

Po ogłoszeniu zarzutu prokurator przesłuchał podejrzaną, która nie przyznała się do zarzucanego jej czynu.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz nakaz powstrzymania się od wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z opieką nad dziećmi.

Za zarzucany podejrzanej czyn z art. 207 § 1a kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.