Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Sebastiana B. podejrzanego o to, że w okresie od lutego 2018 r. do dnia 7 maja 2018 r. w Świnoujściu znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką, w ten sposób, że bez powodu wszczynał awantury domowe podczas których zachowywał się agresywnie, tj. wyzwał pokrzywdzoną słowami uznanymi powszechnie za wulgarne i obelżywe, poniżał, niszczył wyposażenie mieszkania, szarpał pokrzywdzoną za odzież, kopał, ściskał za ręce, powodując zasinienia na rękach i nogach, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni,  tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zamieszkujący wspólnie ze swoją matką znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie.

Z zeznań pokrzywdzonej kobiety jak również z innych zgromadzonych dotychczas dowodów wynika, że podejrzany wielokrotnie wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, szarpał ją i kopał.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1 kk grozi kara  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.