Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego na szczecińskich Pomorzanach – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Sz. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 10 listopada 2017 r. w Szczecinie kierując pojazdem marki Nissan Micra jadąc ulicą Powstańców Wlkp. od strony ulicy Budziszyńskiej w kierunku ulicy Milczańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Frysztacką, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że nie zachował wymaganej ostrożności i nie obserwował prawidłowo drogi podczas dojeżdżania do wyznaczonego przejścia dla pieszych, w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przekraczającemu jezdnię po wyznaczonym przejściu, na skutek czego pokrzywdzony doznał rany tłuczonej głowy i ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, co spowodowało u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kk, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego na szczecińskich Pomorzanach – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście