PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy rozboju.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Aleksandrowi D., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 18 lutego 2018 r. w Szczecinie na al. Wyzwolenia po uprzednim użyciu wobec pokrzywdzonego mężczyzny przemocy w postaci chwycenia go od tyłu za szyję i podduszaniu oraz doprowadzeniu go w ten sposób do stanu bezbronności, dokonał kradzieży portfela wraz z zawartością w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 400 zł., a także kart bankomatowych i dokumentów wystawionych na nazwisko pokrzywdzonego tj. dowodu osobistego, legitymacji emeryta i karty seniora, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy rozboju.