PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokół z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podejrzani o posiadanie znacznej ilości narkotyków zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom: Pawłowi D., Kamilowi P. oraz Łukaszowi K., którym zarzuca się popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 15 listopada 2017 r. w Barlinku działając wspólnie i w porozumieniu, posiadali wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany o łącznej wadze 67,70 grama netto oraz wagę elektroniczną i młynek, czyniąc w ten sposób przygotowania do uczestniczenia w obrocie ww. środkiem odurzającym, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 w zb. z art. 57 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Podejrzani o posiadanie znacznej ilości narkotyków zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.