PO VII WB 262.63.2018 „Dostawa i montaż masztu flagowego przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

PO VII WB 262.63.2018 „Dostawa i montaż masztu flagowego przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Mapa terenu

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty