Tymczasowy areszt dla funkcjonariusza publicznego podejrzanego o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za przekraczanie uprawnień – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, będącego kierownikiem referatu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju, to jest o przestępstwa z art. 231 § 2 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia przez Wydział ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na obecnym etapie postępowania Prokurator przedstawił podejrzanemu pełniącemu funkcję kierownika jednego z referatów Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju i będącego jednocześnie radnym Rady Powiatu w Gryfinie, trzynaście zarzutów dotyczących przekraczania uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowych, podrabiania dokumentacji oraz składania nierzetelnych oświadczeń majątkowych.

W dniu 5 czerwca 2018 r. funkcjonariusze Wydziału ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na polecenie Prokuratora dokonali zatrzymania podejrzanego i przeprowadzili przeszukanie w miejscu jego pobytu. Następnie w dniu 6 czerwca 2018 r. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z wnioskiem o zastosowanie względem podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Sąd, podzielając argumentację Prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy względem podejrzanego mężczyzny.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.