Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego m. in. o usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 6 czerwca 2018 r. Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosek o zastosowanie na okres 3 miesięcy  tymczasowego aresztowania wobec Macieja A., podejrzanego m. in. o usiłowanie w dniu 5 czerwca 2018 r. w Chojnie na ul. Jagiellońskiej zabójstwa pokrzywdzonego mężczyzny poprzez zadanie ciosów nożem w brzuch oraz w czoło, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w dniu 5 czerwca 2018 r. na terenie Chojny  podejrzany Maciej A. posługując się nożem zaatakował znanego jemu mężczyznę, domagając się od niego zwrotu długu w kwocie 50 zł. Następnie zadał pokrzywdzonemu ciosy w brzuch oraz w czoło, powodując u niego rany kłute brzucha oraz ranę ciętą łuku brwiowego, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.  Ustalono, że sprawca już wcześniej domagał się od pokrzywdzonego zwrotu długu grożąc mu pozbawieniem życia, jeśli ten nie odda pieniędzy.

W wyniku działań funkcjonariuszy Policji sprawca został zatrzymany.

Następnie w oparciu o zgromadzone dowody, prokurator ogłosił podejrzanemu zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa pokrzywdzonego mężczyzny oraz zmuszania go do zwrotu wierzytelności. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za zarzucany podejrzanemu czyn m. in. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.