Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach skierowała do Sądu Rejonowego w Pyrzycach akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstw o charakterze narkotykowym, w tym m. in. o to, że w dniu 24 lutego 2018 r. w Pyrzycach, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 140,20 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

PO VII WB 262.75.2018 – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.75.2018  – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – opis wymagań

4. zał. 3 – wzór umowy

5. zawiadomienie o wyborze oferty