Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Kamieniu Pomorskim skierował do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim akt oskarżenia, przeciwko podejrzanej o to, że w okresie do dnia 20 grudnia 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Świerzno znęcała się nad zwierzętami to jest dwoma psami rasy mieszanej, m. in. w ten sposób, że świadomie dopuszczała do zadawania im bólu i cierpień, utrzymując je w stanie rażącego zaniedbania, wynikającego z niewłaściwych warunków bytowania, m. in. utrzymywania psów na uwięzi, a ponadto bez odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim nadzorowała postępowanie w związku z ujawnieniem u podejrzanej dwóch zaniedbanych psów rasy mieszanej.

Dochodzenie wykazało, że podejrzana na terenie posesji utrzymywała w niewłaściwych warunkach bytowania dwa psy, które znajdowały się w stanie rażącego zaniedbania. Jak ustalono, jeden z psów był początkowo trzymany przez dłuższy czas na uwięzi, bez zapewnienia jemu pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami oraz opadami atmosferycznymi. Następnie oba psy zostały zamknięte w klatkach o zbyt małych wymiarach, w związku z czym zwierzęta nie mogły przyjąć naturalnej pozycji. Obydwa psy były również utrzymywane bez odpowiedniej karmy przez okres wykraczający poza minimalne potrzebyoraz bez stałego dostępu do wody.

Ustawa o ochronie zwierząt zabrania takich zachowań, jak na przykład utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby (art. 6 ust. 2 pkt 19 cytowanej ustawy).

Podejrzanej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.