Areszt tymczasowy dla podejrzanego o znęcanie

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

W dniu 27 lipca 2018 r. Prokurator Rejonowy w Łobzie skierował do Sądu Rejonowego w Łobzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec   mieszkańca powiatu łobeskiego, podejrzanego o znęcanie się nad rodziną.

Mężczyzna został zatrzymany przez Policję  w dniu 25 lipca 2018 r. W toku postępowania prokurator zarzucił podejrzanemu, że w okresie od października 2017 r.  do lipca 2018 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad członkami swojej rodziny wszczynając awantury, stosując wobec pokrzywdzonych między innymi przemoc fizyczną  oraz groził  im  pozbawieniem życia.

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podstawą  zastosowania tymczasowego aresztowana stanowiła uzasadniona obawa popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko  życiu i zdrowiu na szkodę pokrzywdzonych, którym popełnieniem takiego przestępstwa groził jak również uzasadniona obawa bezprawnego utrudniania postępowania poprzez  wpływanie na treść zeznań świadków .

Przestępstwo z art. 207 § 1 kk zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.