Sprawca podejrzany o znęcanie się nad rodziną został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 4 lipca 2018 r. Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Pyrzycach wniosek o zastosowanie na okres 3 miesięcy  tymczasowego aresztowania wobec Norberta M., podejrzanego m. in. o to, że w okresie od lutego 2016 r. do dnia 27 czerwca 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką oraz dwójką małoletnich dzieci, w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu, wywoływał awantury domowe, wyzywał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, zakłócał ich nocny odpoczynek, a ponadto uderzał swoją partnerkę pięścią i otwartą dłonią w twarz, popychał i szarpał, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a kk.

Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany zamieszkujący wspólnie z rodziną, znęcał się fizycznie i psychicznie zarówno nad partnerką jak i dwójką małoletnich dzieci. Z zeznań pokrzywdzonej kobiety, jak również z innych zgromadzonych dowodów wynika, że podejrzany wielokrotnie wyzywał zarówno ją, jak i dzieci wulgarnymi słowami, a także zakłócał nocny odpoczynek. Ponadto mężczyzna stosował wobec swojej partnerki przemoc fizyczną, uderzając ją pięścią i otwartą dłonią w twarz, popychał i szarpał.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres najbliższych 3 miesięcy.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1a kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.