Akt oskarżenia przeciwko recydywiście, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 12 maja 2018 r. w mieszkaniu położonym w Szczecinie działając w warunkach recydywy, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 94,034 grama, a także znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 59,919 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko recydywiście, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Sprawcy pobicia zasiądą na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o to, że w nocy z 23 na 24 marca 2018 r. w Szczecinie na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z ulicą Puławskiego działając wspólnie i w porozumieniu poprzez uderzanie pięściami po głowie i całym ciele oraz kopanie pokrzywdzonego dokonali jego pobicia, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu,  tj. czynu z art. 158 § 1 kk.

Czytaj dalej Sprawcy pobicia zasiądą na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o to, że: w okresie od kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. w Szczecinie znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną oraz dwójką małoletnich dzieci w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, bił po ciele i szarpał za włosy oraz wyzywał wulgarnymi słowami, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom  którym  zarzuca się m. in., że w dniu 29 kwietnia 2018 r. w Szczecinie, działając wspólnie i w porozumieniu używając wobec pokrzywdzonego przemocy poprzez uderzenie go otwartą dłonią w twarz oraz grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i pobiciem i doprowadzając go w ten sposób do stanu bezbronności, zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 230 zł, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o dokonanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko kobiecie podejrzanej o dokonanie zabójstwa nowo narodzonego dziecka, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk,

 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o dokonanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 262.80.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.80.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Podejrzana o stalking tymczasowo aresztowana – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kobiety podejrzanej o to, że w okresie od połowy lipca 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r. w Szczecinie uporczywie nękała pokrzywdzonego m. in. poprzez obserwowanie jego miejsca pracy i śledzenie, a także telefonowanie do pokrzywdzonego i wysyłanie licznych wiadomości tekstowych co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Podejrzana o stalking tymczasowo aresztowana – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 12 sierpnia 2018 r. w Szczecinie po uprzednim użyciu przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez chwycenie za szyję i przewrócenie, zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki I-Phone, złotą bransoletkę, portfel skórzany, a także dokumenty i gotówkę w kwocie 700 zł., tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście.