Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej  – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się nad żoną . Akt oskarżenia dotyczy również   popełnienia przez ww.  występku  z ustawy o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej  – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

POIV WOS 1110.10.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

  • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.10.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Czytaj dalej POIV WOS 1110.10.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO