PO VII WB 262.80.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.80.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Podejrzana o stalking tymczasowo aresztowana – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kobiety podejrzanej o to, że w okresie od połowy lipca 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r. w Szczecinie uporczywie nękała pokrzywdzonego m. in. poprzez obserwowanie jego miejsca pracy i śledzenie, a także telefonowanie do pokrzywdzonego i wysyłanie licznych wiadomości tekstowych co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Podejrzana o stalking tymczasowo aresztowana – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.