Akt oskarżenia przeciwko recydywiście, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 12 maja 2018 r. w mieszkaniu położonym w Szczecinie działając w warunkach recydywy, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 94,034 grama, a także znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 59,919 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko recydywiście, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.