Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch mężczyzn podejrzanych m. in. o to, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Gryfinie, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim grożeniem pozbawienia życia pokrzywdzonego, zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 50 zł, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.