RP III WOS 1111.4.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO VII WB 261.11.2018 „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED, w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

PO VII WB 261.11.2018  „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED,  w budynku Prokuratury Okręgowej  w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6.Wzór umowy na część i zamówienia z załacznikami

7. Wzór umowy na część II zamówienia z za?acznikami

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Dokumentacja -załącznik nr 3 do umowy na częśc I

10. Protokół z jawnego otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Sprawca przemocy domowej tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec podejrzanego m.in. o to, że w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Myślibórz działając w warunkach recydywy znęcał się psychicznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których poniżał, zastraszał oraz wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, a ponadto zakłócał ciszę nocną i groził pokrzywdzonej pobiciem, zniszczeniem mienia i pozbawieniem życia, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca przemocy domowej tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.