PO VII WB 262.85.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.85.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

5. zawiadomienie o wyborze oferty – 85

Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryficach, Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o to, że w dniu 2 września 2018 r. w Trzebiatowie, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego uderzając go i doprowadzając do stanu bezbronności, zabrali w celu przywłaszczenia spodnie oraz saszetkę z pieniędzmi w kwocie 1070 zł. oraz z dokumentami, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

PO VII WB 262.83.2018 – „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

PO VII WB 262.83.2018  –  „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. modyfikacja

4.1. zał. 2 – wzór umowy – po modyfikacji

5. zawiadomienie o wyborze oferty