Tymczasowy areszt dla sprawców podejrzanych o usiłowanie rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch mężczyzn podejrzanych m. in. o to, że w dniu 4 września 2018 r. w Reczu, działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali dokonać rozboju, w ten sposób, że używając przemocy polegającej na trzymaniu za ręce i duszeniu doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie usiłowali zabrać jemu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 600 zł., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zdecydowaną postawę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawców podejrzanych o usiłowanie rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.