Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o udzielanie bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i stawianiu diagnozy w oparciu o wygląd tęczówki oka – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w okresie od maja 2015 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach i Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez uprawnień udzielał świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i stawianiu diagnozy w oparciu o wygląd tęczówki oka pacjentów oraz leczeniu tak rozpoznanych chorób, w tym dokonując błędnej oceny stanu zdrowia pokrzywdzonej kobiety, wprowadzając ją tym samym w błąd, a następnie utwierdzając w przekonaniu o trafności diagnoz i braku konieczności leczenia konwencjonalnego oraz wystarczającym sposobie leczenia w sposób przez niego zalecony, czym naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia wynikające z rozwoju choroby nowotworowej, tj. o czyn z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zb. z art. 160 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o udzielanie bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i stawianiu diagnozy w oparciu o wygląd tęczówki oka – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.