Sprawca przemocy domowej tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec podejrzanego m.in. o to, że w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Myślibórz działając w warunkach recydywy znęcał się psychicznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których poniżał, zastraszał oraz wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, a ponadto zakłócał ciszę nocną i groził pokrzywdzonej pobiciem, zniszczeniem mienia i pozbawieniem życia, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zamieszkujący wspólnie z żoną, przez okres kilku tygodni znęcał się nad nią psychicznie. Z zeznań pokrzywdzonej kobiety jak również z innych zgromadzonych dowodów wynika, że podejrzany wielokrotnie wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, groził jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała. Ponadto ustalono, że podejrzany swoim zachowaniem zakłócał ciszę nocną.

Wobec mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie i obecnie zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 par. 1 kk grozi kara  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.