Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch mężczyzn podejrzanych m. in. o to, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Gryfinie, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim grożeniem pozbawienia życia pokrzywdzonego, zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 50 zł, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani w dniu 31 sierpnia 2018 r. na ulicy Krasińskiego w Gryfinie grozili pokrzywdzonemu mężczyźnie pozbawieniem życia, żądając przy tym wydania wszystkich wartościowych przedmiotów. W rezultacie sprawcy ukradli pokrzywdzonemu pieniądze w kwocie 50 zł.

W wyniku działań funkcjonariuszy Policji podejrzani zostali ustaleni i zatrzymani. Następnie wobec obu mężczyzn na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres najbliższych 3 miesięcy.

Za zarzucony czyn na podstawie art. 280 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.