PO VII WB 261.12.2018 „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

PO VII WB 261.12.2018  „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. OPZ

8. STWiOR

8 a. Załącznik nr 1 do STWiOR

8 b. Załącznik nr 2 do STWiOR

8 c. rzut I piętra

8 c. rzut II piętra

8 c. rzut III piętra

8 c.rzut parteru

8 c. rzut poddasza III p skrzydło boczne

8 c. rzut poddasza IV p

9. Przedmiar

10. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kobiety podejrzanej o to, że w dniu 4 października 2018 r. w Świnoujściu posiadała wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 28,84 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 156,35 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Sprawca przemocy domowej tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego m.in. o to, że w okresie od kwietnia 2017 r. do dnia 1 października 2018 r. w Szczecinie znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, kopał, bił pięścią i otwartą dłonią w twarz, zaś w dniu 1 października 2018 r. uderzył pokrzywdzoną pięścią w lewą stronę twarzy w wyniku czego doszło u niej do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania zatoki szczękowej oraz kości jarzmowej, co mogło skutkować trwałą asymetrią twarzy i zaburzeniami funkcji oka, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca przemocy domowej tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którym zarzucono m. in. to że w dniu 25 stycznia 2018 r. w jednym z mieszkań w Świnoujściu posiadali wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 46,50 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 31,74 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

RP III WOS 1111.4.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna

stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.3.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 29  czerwca 2018 r. w miejscowości Długołęka będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które orzeczono sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował samochodem marki BMW oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178b § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.