PO VII WB 261.12.2018 „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

PO VII WB 261.12.2018  „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. OPZ

8. STWiOR

8 a. Załącznik nr 1 do STWiOR

8 b. Załącznik nr 2 do STWiOR

8 c. rzut I piętra

8 c. rzut II piętra

8 c. rzut III piętra

8 c.rzut parteru

8 c. rzut poddasza III p skrzydło boczne

8 c. rzut poddasza IV p

9. Przedmiar

10. Oświadczenie o grupie kapitałowej

11. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kobiety podejrzanej o to, że w dniu 4 października 2018 r. w Świnoujściu posiadała wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 28,84 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 156,35 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.