Podejrzany o udzielanie narkotyków został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego o to, że w okresie od sierpnia 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu, działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił innym osobom środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości 110 gram oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości 16 gram, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Podejrzany o udzielanie narkotyków został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.