Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 9 lipca 2018 r. na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Kikorze, znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 2,23 promila alkoholu we krwi i będąc uprzednio karanym za przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kk), nie stosując się do sądowego zakazu kierowania pojazdami, kierował motorowerem oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk w zb. z art. 178b § 1 kk i inne.

Z ustaleń postępowania wynika, że w dniu 9 lipca 2018 r. podejrzany kierując motorowerem jechał drogą krajową nr 6. Gdy znajdował się w miejscowości Kikorze – patrolujący ten obszar funkcjonariusze Policji podjęli decyzję o przeprowadzeniu wobec podejrzanego kontroli drogowej. Pomimo wydania polecenia zatrzymania oraz użycia w tym celu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, podejrzany zlekceważył je i kontynuował jazdę. Ostatecznie podejrzany został zatrzymany przez ścigających go funkcjonariuszy.

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że podejrzany w chwili kierowania motorowerem znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna był też w przeszłości karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Za zarzucane obecnie przestępstwo m.in. na podstawie art. 178a § 4 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.