Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o to, że w okresie od stycznia 2017 r. do dnia 14 lutego 2018 r. w Szczecinie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką oraz bratem, w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których wyzywał pokrzywdzonych słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe, a także szarpał i podduszał oraz groził pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała i podpaleniem mieszkania, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Prawobrzeże nadzorowała postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zamieszkujący wspólnie z matką i bratem, znęcał się nad nimi psychicznie i fizycznie. Ustalenia postępowania wykazały, że podejrzany nadużywający alkoholu znajdując się pod jego wpływem wielokrotnie wszczynał awantury domowe. W ich trakcie zachowywał się agresywnie, wyzywając pokrzywdzonych wulgarnymi słowami i groził im również pozbawieniem życia, szarpał i podduszał. Dodatkowo podejrzany groził, że podpali mieszkanie.

Wobec agresywnego mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie za przestępstwa innego rodzaju. W toku postępowania podejrzany przyznał się do zarzutu.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.