Informacja na temat postępowania w sprawie pożaru w Mieszkowicach mającego miejsce w dniu 31 października 2018 r. – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

 

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzoruje postępowanie w związku ze zdarzeniem do jakiego doszło w dniu 31 października 2018 r. w Mieszkowicach. Postepowanie prowadzone jest w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o jakim mowa w artykule 163 § 1 pkt 1 i 3 kk, tj. sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii oraz pożaru.

W przedmiotowej sprawie w dniu 1 listopada 2018 r. na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Czynności te będą kontynuowane również w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem postępowania jest ustalenie przyczyn zdarzenia zwłaszcza stwierdzenie czy zdarzenie to było następstwem karygodnego działania człowieka, czy też stanowiło nieszczęśliwy wypadek. W toku śledztwa jednym z dowodów będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.

Przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.