PO VII WB 261.13.2018 „Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

PO VII WB 261.13.2018

„Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania – przedmiar robót

8. Przedmiar – instalacja ciepłej wody użytkowej – przedmiar robót

9. Przedmiar – instalacje elektryczne – przedmiar robót

10. Przedmiar – instalacje wentylacji mechanicznej – przedmiar robót

11. Przedmiar – roboty ogólnobudowlane-remontowe – przedmiar robót

12. Przedmiar – węzeł centralnego ogrzewania – przedmiar robót

13. PW _ Architektura I Konstrukcja

14. PW _ Instal co cwu I PV 22

15. PW _ Wezel co I PMS

16. PW _ Instal _ El I Instal_osw

17. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

18. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

19. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

20. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

21. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

22. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

23. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

24. STWiOR _ Instal co cwu I PV

25. STWiOR _ Wezel co I PMS

26. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

27. PB _ Architektura I Konstrukcja

28. PB _ Instal co cwu I PV

29. PB _ Wezel co I PMS

30. PB _ Instal _ El I Instal_osw

31. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

32. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

33. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

34. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

35. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

36. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

37. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

38. STWiOR _ Instal co cwu I PV

39. STWiOR _ Wezel co I PMS

40. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

41 a.opis projektu wykonawczego 01

41 b.PW_A_02 – RZUT PIWNICY

41 c. PW_A_03 – RZUT PARTERU

41 d. PW_A_04 – RZUT PIĘTRA +1

41 e. PW_A_05 – RZUT PIĘTRA +2

41 f. PW_A_06 – RZUT PIĘTRA +3

41 g. PW_A_07 – RZUT PIĘTRA +4

41 h. PW_A_08 – RZUT PIĘTRA +5

41 i. PW_A_09 – RZUT PIĘTRA +6

41 j. PW_A_10 – RZUT PIĘTRA +7

41 k. PW_A_11 – RZUT PIĘTRA +8

41 l. PW_A_12 – RZUT PIĘTRA TECHNICZNEGO

41 m. PW_A_13 – RZUT DACHU

41 n. PW_A_14 – PRZEKRÓJ A-A

41 o. PW_A_15 – PRZEKRÓJ B-B

41 r.PW_A_17 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

41 s.PW_A_18 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, KRAT

41p.PW_A_16 – PRZEKRÓJ C-C, FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ

42 b. Rzut poziomu -1 fragment garażu – instalacje elektryczne

42 a. Sytuacja terenu

42 c. Rzut piwnicy -1 – instalacje elektryczne

42 d. Rzut parteru +-0 – instalacje elektryczne

42 e. Rzut piętra +1 – instalacje elektryczne

42 f. Rzut piętra +2 – instalacje elektryczne

42 g. Rzut piętra +3 – instalacje elektryczne

42 h. Rzut piętra +4 – instalacje elektryczne

42 i. Rzut piętra +5 – instalacje elektryczne

42 j. Rzut piętra +6 – instalacje elektryczne

42 k. Rzut piętra +7 – instalacje elektryczne

42 l. Rzut piętra +8 – instalacje elektryczne

42 m. Rzut dachu – instalacja odgromowa

42 n. Schemat ideowy tablicy “TG”

42 o.Schemat ideowy tablicy “TPiwnica”

42 p. Schemat ideowy tablicy “TA1”

42 r. Schemat ideowy tablicy “T2”

42 s. Schemat ideowy tablicy “T3”

42 t. Schemat ideowy tablicy “TA4”

42 w. Schemat ideowy tablicy “T6”

42 x. Schemat ideowy tablicy “TA7”

42 y. Schemat ideowy tablicy “T8”

42 z. Schemat ideowy tablicy “p.poż.”

42 zz. Schemat ideowy systemu przyzywowego

42 zzz. Opis

42. u Schemat ideowy tablicy “TA5”

43.Roboty zamienne do modyfikacji

44. Oświadczenie o grupie kapitałowej

45. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Tymczasowy areszt dla kierowcy znajdującego się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Dnia 26 października 2018 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 23 października 2018 r. w Świnoujściu na ul. Grunwaldzkiej, znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy, prowadził w ruchu lądowym samochód marki Seat Cordoba, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla kierowcy znajdującego się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.