Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.