PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2018 r.
PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.15.2018.

Wniosek należy złożyć w

Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego m. in. o to, że w okresie od września 2015 r. do dnia 20 października 2018 r. w Szczecinie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że wszczynał bezpodstawne awantury podczas których zachowywał się agresywnie wobec pokrzywdzonej, wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia, a także szarpał, popychał i kopał, a ponadto w dniu 20 października 2018 r. spowodował u niej uszkodzenie ciała na okres dłuższy niż 7 dni w postaci zadrapania i zasinienia okolicy łokcia lewej ręki, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

RP III WOS 1111.7.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.7.2018

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie,
ul. Adama Mickiewicza 153,
71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Czytaj dalej RP III WOS 1111.7.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych