Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o uśmiercenie dzikiej kaczki – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego                                  w Gryfinie akt oskarżenia, przeciwko podejrzanemu o to, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Moryniu, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad dziką kaczką w ten sposób, że rzucił nią i uderzył o ziemię, w wyniku czego spowodował u zwierzęcia ciężkie obrażenia wewnętrzne w tym pęknięcie wątroby, następstwem czego był zgon zwierzęcia,  tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o uśmiercenie dzikiej kaczki – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.