Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 5 sierpnia 2018 r. w Goleniowie będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które orzeczono sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował samochodem marki Volkswagen oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 178b § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO VII WB 262.105.2018 – „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.105.2018  –  „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – wzór umowy

4.1. wzór umowy – zał. 1

4.2. wzór umowy – zał. 2

5. zawiadomienie o wyborze oferty-1

PO VII WB 261.14.2018 – „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.14.2018  –  „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. SIWZ

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał. 2

6.3. wzór umowy – zał. 3

7. zał. 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. zał. 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Ogłoszenie nr 653457

10. protokół z otwarcia