Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 18 sierpnia 2018 r. w mieszkaniu w Szczecinie, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 790,38 grama a także tabletki MDMA o łącznej wadze 56,40 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.