Podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Stargardzie, Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 15 listopada 2018 r. w Stargardzie wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 11,674 grama oraz 50 sztuk tabletek ekstazy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

PO VII WB 262.111.2018 – „Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.”

PO VII WB 262.111.2018  –  „Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.”

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

3.2. wzór umowy – zał. 2

4. zał. 3 – opis wymagań technicznych

5. pytania i odpowiedzi 1

6. pytania i odpowiedzi 2

7. zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.108.2018 – „Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”

PO VII WB 262.108.2018  –  „Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”

1. Zaproszenie

2. zał nr 1 – oferta cenowa

3. zał nr 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy – zał. 1

3.2. wzór umowy – zał. 2