Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 18 sierpnia 2018 r. w mieszkaniu w Szczecinie, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 790,38 grama a także tabletki MDMA o łącznej wadze 56,40 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże. Jak wynika z ustaleń w dniu 18 sierpnia 2018 r. podejrzany wszczął awanturę w swoim miejscu zamieszkania. W rezultacie na miejsce udał się patrol Policji. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności dokonali przeszukania mieszkania podejrzanego. W rezultacie ujawniono w mieszkaniu podejrzanego zarówno amfetaminę jak i metaamfetminę. Łączna waga ujawnionych narkotyków przekraczała 800 gram.

W toku postępowania podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 32) w toku śledztwa przyznał się do stawianego jemu zarzutu.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.