Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,

Dotychczasowe ustalenia wykazały, że podejrzany w dniach 21 i 22 października 2018 r. w mieszkaniu na terenie Szczecina, znajdując się pod wpływem alkoholu groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia i zdrowia.

Pokrzywdzona w obawie przed spełnieniem tych gróźb zdecydowała się powiadomić Policję. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania podejrzanego, który następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres najbliższych dwóch miesięcy.

Aktualnie w tej sprawie trwa dalsze gromadzenie materiału dowodowego.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 190 § 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.