Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie któremu zarzuca się m. in. to, że w dniu 1 lipca 2018 r. w Szczecinie działając w warunkach recydywy groził pozbawieniem życia i stosował przemoc wobec pokrzywdzonej rzucając ją na podłogę, po czym zażądał wydania pieniędzy i kluczyków samochodowych wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu, a następnie związał ręce pokrzywdzonej i dokonał kradzieży jej pojazdu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

  • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.19.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

          Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw.z art. 174 § 1 i § 1a cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat
na asesora, należy dołączyć:

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w Chojnie na ul. Jagiellońskiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonego mężczyzny poprzez zadanie jemu ciosów nożem w brzuch oraz w czoło, powodując tym samym uszkodzenie ciała w postaci rany kłuto-ciętej brzucha oraz rany ciętej czoła, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obronę i ucieczkę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od 8 września 2015 r. do dnia 29 września 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu pyrzyckiego, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką w ten sposób, że wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, a także szarpał i popychał, a także wyganiał pokrzywdzoną z domu, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne, 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko kobiecie podejrzanej o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. na drodze publicznej w miejscowości Przypólsko nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Opel jadąc w kierunku miejscowości Mosty nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu w sposób prawidłowy kierującemu samochodem osobowym marki Toyota, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów, na skutek którego pasażerka samochodu marki Toyota doznała obrażeń ciała w postaci złamania mostka na okres przekraczający 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.   

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Życzenia świąteczne Prokuratora Okręgowego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku w imieniu swoim, prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu szczecińskiego życzę Państwu aby najbliższe świątecznie dni były zdrowe, spokojne i wypełnione radością a Nowy Rok 2019 przyniósł pomyślność w życiu osobistym i zawodowym.

Prokurator Okręgowy
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

                                                        ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.8.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko audytora wewnętrznego 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Sprawca podejrzany o kierowanie samochodem pod wpływem amfetaminy zasiądzie na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w dniu 26 czerwca 2018 r. w Szczecinie na ul. Wybrzeże Weleckie, będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadził w ruchu lądowym samochód marki BMW znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości wynoszącym 2,2 promila alkoholu we krwi oraz będąc jednocześnie pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy, tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk i inne, 

Czytaj dalej Sprawca podejrzany o kierowanie samochodem pod wpływem amfetaminy zasiądzie na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.